A CAD/CAM programmal egy létező vagy egy elképzelt tárgy mását tervezhetjük meg, majd gyárthatjuk le.

A tervezésnél az objektum fontosabb jellemzőire fektetünk nagyobb hangsúlyt, a jelentéktelenebbnek vélt tulajdonságait háttérbe szorítva. Ez azt jelenti, hogy például egy gépalkatrész esetében többnyire mértani sajátosságait helyezzük előtérbe, míg az anyagtulajdonságaira nem koncentrálunk olyan nagy mértékben. Napjainkban a CAD-ben tervezett modelleket 3D-ben készítjük el, mely esetében gyorsabban kivitelezhetővé válnak az esetleges módosítások, illetve az objektum különféle változatainak létrehozása. Ez azért fontos, mert a modellt a tervezés során több alkalommal kell módosítani, hiszen rengeteg szempontnak kell megfelelnie, melyeket sok esetben csak külön-külön lehet visszaellenőrizni. Ilyen lehet többek között az objektum funkciójára, minőségére, gyárthatóságára, szerelhetőségére vagy éppen szilárdságára vonatkozó igény.

 CAD/CAM Dinamikus mértani modellezésről

A CAD programok többségében már lehetőség van dinamikus mértani modellezésre, mellyel a szerkezeteket és a különféle dimenziókat is módosíthatjuk. Ezen belül létezik úgynevezett parametrikus modellezés. Ennek alkalmazásakor meg kell adni az objektum mértanára és méretére vonatkozó kényszereket. Ez azt vonja maga után, hogyha változtatni kell a tervezett modellen, akkor a módosítás a korábban megadott összes kényszernek megfelelően fog megtörténni. A parametrikus tervezőszoftver gondoskodik arról, hogy mindez a beállított szabályokkal összhangban menjen végbe.